Liepājas Universitāte ERASMUS+ Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

Liepājas Universitātes
Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

un
Latvijas Mūzikas terapijas asociācija

2. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference

ĢIMENE, BĒRNI, MŪZIKAS TERAPIJA:
STARPDISCIPLINĀRA PIEEJA

2021. gada 30. un 31. jūlijā
Liepājā

ĢIMENE, BĒRNI, MŪZIKAS TERAPIJA:STARPDISCIPLINĀRA PIEEJA

Piektdiena 30. jūlijs
PLENĀRSĒDE, MEISTARKLASES

10.00-11.00

Reģistrācija aktu zāles vestibilā

11.00-11.15 

Muzikāls sveiciens

11.15-11.30

KONFERENCES ATKLĀŠANA aktu zālē (413. telpa)

  •            Liepājas Universitātes rektores, prof. Daces Markus uzruna
  •        Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītājas Kristīnes Niedres-Latheres uzruna
  •            Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekānes, prof. Lindas Pavītolas uzruna
  •            Liepāja Universitātes studiju virziena “Veselības aprūpe” vadītājas, lektores Santas Strigunas uzruna

11.30-14.10

PLENĀRSĒDE aktu zālē (413. telpa)

Goda prezidijs:

  • Liepājas Universitātes Goda doktors  Reiner Haus
  • Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas viceprezidente, Dr. Alice Pehk

 

Mūzikas terapija Eiropā. Alice Pehk, PhD, Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijas viceprezidente, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas studiju programmas "Mūzikas terapija" direktore                         

Mūzikas terapijas aizsākumi un turpinājums Latvijā. Reiner Haus, Liepājas Universitātes Goda doktors

Mākslas terapeits multiprofesionālā rehabilitācijas komandā. Signe Tomsone, asoc.prof., Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes dekāne

Mūzikas terapeita profesionālās attīstības ceļš Latvijā. Mirdza Paipare, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes docente, profesionālā maģistra studiju programmas “Mūzikas terapija” direktore

Pie avota: vēsturisks atskats.  Kristīne Mārtinsone, prof., Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja

 No pirmās studiju akreditācijas līdz šodienai. LolitaVilka, asoc.prof., Rīgas Stradiņa universitātes Labklājības un sociālā darba katedras vadītāja

Latvijas Mūzikas terapijas asociācijai 15 gadi.  Jānis Rotšteins, Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas valdes priekšsēdētājs

Lietuvas Mūzikas terapijas asociācijas sadarbība ar Latviju. Vilmante Aleksiene, prof., Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas un Viļņas Universitātes kopprogrammas “Mūzikas terapija” vadītāja

14.10-15.00

Pārtraukums

 

MEISTARKLASE 121. telpā klātienē, aktu zālē attālināti

MEISTARKLASE 229. telpā

15.00-16.30

Klātienē vada: Reiner Haus, Dr. rer. medic., Datelnas bērnu un jauniešu klīniskās slimnīcas mūzikas terapijas nodaļas direktors, rehabilitācijas zinātnieks, mūzikas terapijas pasniedzējs Bohumas Universitātē  Vācijā

Psihoterapeitisks pamatojums mūzikas terapijas metodēm pacientiem ar hroniskām sāpēm

Tiešsaistē vada: Ranka Radulovic, MD, PhD, psihiatre, mūzikas terapeite, supervizore, Serbijas Mūzikas terapijas asociācijas dibinātāja, mūzikas terapijas centra “Hatorum” direktore

 

Grupas muzikālās izvēles metode, tās pielietošana tiešsaistē pandēmijas Covid-19 laikā

16.30-16.45

Pārtraukums

Pārtraukums

16.45-18.15

Klātienē vada: Inga Oliņa, fonda Plecs “Vecāku izglītības programmas” attīstības vadītāja un vecāku trenere

Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas metode jeb Midsomera bez slepkavībām

Tiešsaistē vada: Kirsi Tuomi,  mūzikas terapeite, Theraplay terapeite, supervizore, lektore, doktora grāda kandidāte Jiveskilas Universitātē

Vecāku un bērnu saiknes stiprināšana, izmatojot mūziku, rotaļas un mentalizācijā balstītu pieeju

18.15-18.30

Pārtraukums

18.30-19.00

GRĀMATU ATVĒRŠANAS SVĒTKI

“Mūzikas terapija II Pētniecība, Pieredze, Prakse, Atmiņas. Zinātnisko rakstu krājums” Sastādītāja un zinātniskā redaktore Mirdza Paipare

 “Rokasgrāmata ne tikai mūzikas terapeitiem. Monogrāfija”

Autore Mirdza Paipare

 

Apsveikuma uzrunas

19.30

ATMIŅU UN TIKŠANĀS VAKARS “NAMĪNĀ”

 

Sestdiena 31. jūlijs
SIMPOZIJS, DARBS SEKCIJĀS, DISKUSIJAS 

8.30-9.00

Reģistrācija aktu zāles vestibilā

 

9.00-9.05

9.05-9.20

SIMPOZIJA ATKLĀŠANA aktu zālē (413. telpa)

Muzikāls sveiciens

  • Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieces  Līgas Āboliņas uzruna
  • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vecākās sociālās darbinieces Kristīnas Šaripo uzruna
  • Liepājas Domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītājas Elīnas       Tolmačovas uzruna

9.20-10.40

Vadītāji: asoc.prof. Lolita Vilka, doktorante Dace Stieģele

 

Visaptveroša atbalsta nodrošināšana bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem. Līga Āboliņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

Mūzikas terapija starpdisciplinārā skatījumā. Lolita Vilka, asoc.prof., Rīgas Stradiņa universitātes Labklājības un sociālā darba katedras vadītāja

Bērnu psiholoģiskā veselība pandēmijas laikā. Nils Sakss Konstantinovspusaudžu psihoterapijas speciālists Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā, Latvijas Universitātes lektors

Darbs ar bēgļu ģimenēm: mūzikas terapeita pieredze. Reiner Haus, Liepājas Universitātes Goda doktors

10.40-11.00

Pārtraukums

11.00-12.00

Vadītāji: prof. Dina Bethere, lektore Santa Striguna

 

Terapijas pieprasījums un piedāvājums bērnu ar speciālajām vajadzībām izglītībā. Dina Bethere, prof., Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore

Liepājas pilsētas Sociālā dienesta pieredze sadarbībā  ar mūzikas terapeitiem. Kristīna Šaripo, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vecākā sociālā darbiniece

Mūzikas terapija SOS ciematā. Ineta Heinsberga, sertificēta mākslas terapeite mūzikas terapijā, sertificēta supervizore, sertificēta psihoterapijas speciāliste

12.00-13.00

Pusdienu pārtraukums

13.00-16.40

Vadītāji: Latvijas pārstāve Eiropas Mūzikas terapijas konfederācijā Katie Roth, lektore Līga Enģele

 

Mūzikas terapeita darba pieredze Serbijā. Ranka Radulovic, psihiatre, mūzikas terapeite, supervizore, Serbijas Mūzikas terapijas asociācijas dibinātāja

Mūzikas terapeita darba pieredze Vācijā. Inese Pastare, mūzikas terapeite un sociālā pedagoģe sociālā integrācijas projektā organizācijā "Jauniešu konsultēšana un palīdzība" Frankfurtē pie Mainas

Mūzikas terapeita darba pieredze Anglijā. Joy Gravestock, vecākā docētāja Rietumanglijas Universitātē Bristolē

Atbalsts attiecību attīstībai starp skolotājiem un bērniem ar kompleksām vajadzībām Baltkrievijā, izmantojot mūzikas terapijas konsultācijas: potenciālās iespējas. Lisa Margetsa (Anglija), klīniskā mūzikas terapeite un pētniece organizācijā “Autism Wessex”, zinātniskā līdzstrādniece Rohamptonas Universitātē

Neiropsiholoģiskais pamatojums mūzikas terapijas metodēm bērnu neiroloģijas jomā. Reiner Haus (Vācija), Liepājas Universitātes Goda doktors

14.40-15.20

Pārtraukums

 

Mūzikas terapijas iniciatīvas un šķēršļi Lietuvas skolās. Loreta Kačiusyte Skramtai (Lietuva), Lietuvas Mūzikas terapijas asociācijas vadītāja

Mūzikas terapeita darba pieredze Somijā. Kirsi Tuomi, mūzikas terapeite, Theraplay terapeite, supervizore, lektore, doktora grāda kandidāte Jiveskilas Universitātē

Mūzikas terapeita darba pieredze Itālijā. Agnese Boitmane, mūzikas terapeite, klavierspēles pedagogs Montessori School Veneto Orientale

Mūzikas terapeita darba pieredze Zviedrijā. Anna Petraškeviča, mūzikas skolotāja, pirmskolas klases audzinātāja Hāgas skolā-Valdorfskolā Stokholmā, pašnodarbinātā speciālās izglītības jomā

16.40-18.00

NOSLĒGUMS/ DISKUSIJAS

* Konferences programma tiks precizēta